Privacybeleid

Inleiding

Salon de beauté Ensemble, gevestigd aan Goudappel 9 in den Hoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.schoonheid-ensemble.nl Goudappel 9 2635MH Den Hoorn ZH 0623168947 Wilma de Graaf-Ploeger is de Functionaris Gegevensbescherming van salon de beauté Ensemble. Zij is te bereiken via wilma@schoonheid-ensemble.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Salon de beauté Ensemble verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, alleen op papier, die wij verwerken. Wij verwerken geen persoonsgegevens op digitale wijze: – Voor- en achternaam – Telefoonnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken salon de beauté Ensemble verwerkt, conform de eisen van de vergunning voor het uitvoeren van permanente make-up de persoonlijke gegevens zoals deze in de geldende versie van de Hygiënerichtlijnen voor tatoeage, permanente make-up en piercen zijn opgenomen. Er worden door ons geen BSN-nummer opgenomen. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken salon de beauté Ensemble verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen bellen of whatsAppen, op uw verzoek of indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. – salon de beauté Ensemble verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Op de werktelefoons worden klanten alleen onder hun voornaam opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Salon de beauté Ensemble neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Salon de beauté Ensemble bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Klantenkaart tot 2 jaar na laatste afspraak E-mail totdat de vraag van de klant is beantwoord. Gegevens permanente make-up 7 jaar (bewaartermijn Zorgverlening Nederland)

Delen van persoonsgegevens met derden

Salon de beauté Ensemble verstrekt uitsluitend aan derden: Indien dit op uw verzoek plaatsvindt is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door salon de beauté Ensemble en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit voor zover dit niet strijdig is met wet- en regelgeving. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wij beschikken alleen over gegevens op papier. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wilma@schoonheid-ensemble.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Salon de beauté Ensemble wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

salon de beauté Ensemble neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.